Куршаб жигитери

Куршаб жигитери
Куршаб ынтымагы группасы тузулду Куршаб Мырзарык Шералы Кароол Алга Юкос Кызыл сенир Кызыл Октябрь Шагым Кремль Шлагбауум Уч капчал Кысык алма Туз бел Топор Жалпак таш айылдарынын улан кыздары биригели. Телевышка Тоочу Широкий шель Жаман адырга суу чыгарып бак отургузабыз. Активист патриотор кошулгула. https://chat.whatsapp.com/Ehd8ymEsV8o1wJulYC48z8
Куршаб ынтымагы группасы тузулду Куршаб Мырзарык Шералы Кароол Алга Юкос Кызыл сенир Кызыл Октябрь Шагым Кремль Шлагбауум Уч капчал Кысык алма Туз бел Топор Жалпак таш айылдарынын улан кыздары биригели. Телевышка Тоочу Широкий шель Жаман адырга суу чыгарып бак отургузабыз. Активист патриотор кошулгула. https://chat.whatsapp.com/Ehd8ymEsV8o1wJulYC48z8
Show more