Купить форму из Беларуси
557853545932

Т Т

Тымызын сүйөм, тызылдап ооруп жүрөгүм, Туңгуюк ойдон тумчугуп абдан жүдөдүм. Турмушуң бузуп, өчүрүп мен да очогум, Тагдырды сынап көрсөм деп ойлоп жүрөмүн. Бүдөмүк ойлор туткундап күн-түн күзөтүп , Бурганак ызгаар арзууну чырмап жүдөтүп Буулуккан сезим буза албай абийир дубалын, Булдурсун менен камчылап жанды күн өтүп. Ойлогон ойлор оордунан чыкпай басынып, Оорукчан болдум, сыздаса айтпай жашырып. Ооздуктап турган, суулуктан кармап ар намыс, Оолуксам болбой, оордума коюп таш уруп. 30.11.2023 ТТ Бишкек
Show more