Тафсир-ун-нур

Тафсир-ун-нур
Аз ноумеди басо умед аст, Поени шаби сиех сафед аст. НИЗОМИ.
999,999,999,999,999 Дар мавриди марг Оё медонед баъд аз фавт рушди муйхо то чандин мох манъ намешавад! Оё медонед баъд аз фавт танхо кисмати чапи магз то хафт дакика зинда мемонад ва тамоми гузаштаи худро ба сурати як хоб мегузаронад! Ло хавла вало куввата илло биллох. Оё медонед пас аз марг танхо узве ки то се руз зинда аст гуш аст! Субхоналлох. Оё медонед МалакулМавт хазрати Азроил дар шабонаруз 360 бор ба ту нигох мекунад! Оё медонед ки хазрати Азроил рузе панч бор вориди хона
27 Aug 2016
б
Намедонам чӣ мехоҳам Худоё, Ба дунболи чӣ мегардам шабу рӯз. Чӣ меҷӯяд нигоҳи хастаи ман, Чаро афсурда аст ин қалби пурсӯз. Зи ҷамъи ошноён мегурезам, Ба кунҷе мехазам орому хомӯш. Нигоҳам ғуттавар дар тирагиҳо, Ба бемори дили худ медиҳам гӯш. Гурезонам аз ин мардум, ки бо ман, Ба зоҳир ҳамдаму якранг ҳастанд. Вале дар ботин аз фарти ҳақорат, Ба домонам дусад пироя бастанд. Аз ин мардум, ки то шеърам шуниданд, Ба рӯям чун гули хӯшбӯ шукуфтанд. Вале он дам, ки дар хилват н
Зиндагӣ дарёст, дарё бигзарад. Ошиқӣ савдост, савдо бигзарад. Чун тамошои ҷаҳон як навбат аст, Навбати мову тамошо бигзарад. Рӯд мехонад тарона. Бод мегӯяд фасона. Мову ту ҳастем ё на, Ишқ бошад ҷовидона. Чашм бикшо, чашми зеборо бубин, Ларзаи дилҳои шайдоро бубин. Ҳар чӣ мебинӣ, намебинӣ дигар, Чашми дил бикшову дунёро бубин. Рӯд мехонад тарона. Бод мегӯяд фасона. Мову ту ҳастем ё на, Ишқ бошад ҷовидона.ЛОИҚ
Ишрате ҳаст дар ин кӯй саломат доред, Давлате ҳаст, ҳарифон, сари давлат доред. Чун шакар якдилу оғуштаи ин шир шавед, Ки зарифеду латифеду накӯмиқдоред. Дона чидан чӣ мурувват бувад, охир, макунед, Ки амирони дусад хирману сад анборед. Даст дар домани ҳамчун гули райҳон-ш занед, На ки парвардаву бисриштаи он гулзоред? Чун раҳи хона надонед, ки зоди васлед? Чун сару қалб надонед, к-аз ин бозоред? Фахри Мисред чу Юсуф, ҳала, таъбир кунед, Чун лаби нӯшлабон ҷумла шакар мекор
Ишрате ҳаст дар ин кӯй саломат доред, Давлате ҳаст, ҳарифон, сари давлат доред. Чун шакар якдилу оғуштаи ин шир шавед, Ки зарифеду латифеду накӯмиқдоред. Дона чидан чӣ мурувват бувад, охир, макунед, Ки амирони дусад хирману сад анборед. Даст дар домани ҳамчун гули райҳон-ш занед, На ки парвардаву бисриштаи он гулзоред? Чун раҳи хона надонед, ки зоди васлед? Чун сару қалб надонед, к-аз ин бозоред? Фахри Мисред чу Юсуф, ҳала, таъбир кунед, Чун лаби нӯшлабон ҷумла шакар мекор
Рав, он рубобиро бигӯ, мастон саломат мекунанд, В-он мурғи обиро бигӯ, мастон саломат мекунанд. В-он мири соқиро бигӯ, мастон саломат мекунанд, В-он умри боқиро бигӯ, мастон саломат мекунанд. В-он мири ғавғоро бигӯ, мастон саломат мекунанд. В-он суду савдоро бигӯ, мастон саломат мекунанд. Эй маҳ зи рухсорат хиҷил, мастон саломат мекунанд, Эй роҳату ороми дил, мастон саломат мекунанд. Эй ҷони ҷон, эй ҷони ҷон, мастон саломат мекунанд, Эй ту чунину сад чунон, мастон саломат мекунанд. Эй
Чашмаи хуршед туйӣ, соягаҳи бед манам, Чун-к задӣ бар сари ман, пасту гудозанда шудам. Тобиши ҷон ёфт дилам, во шуду бишкофт дилам, Атласи нав бофт дилам, душмани ин жанда шудам. Сурати ҷон вақти саҳар лоф ҳаме зад зи батар Бандаву харбанда будам, шоҳу худованда шудам. Шукр кунад коғази ту аз шакари беҳади ту, К-омад ӯ дар бари ман, бо вай монанда шудам. Шукр кунад хоки дижам аз фалаку чархи бахам, К-аз назари гардиши ӯ нурпазиранда шудам. Шукр кунад чархи фалак аз малику му
Show more
About group
Махзани маънию макони ахли фахм аст- ин гурух!!!