Eng αlαm qilαdigαni ungα bor mehringni, ishonchingni butun hαyotingni bαg'ishlαysαnu, U esα seni xech qαchon sevmαgαndek jimginα ketαdi......
Show more