Вαқте пαррαндα зuндα αст... мγрчαҳоро мехγрαд, αммо вαқте мемuрαд... мγрчαҳо γро мехγραнд! Зαмонα вα шαроuт дαр ҳαр мαвқеъ метαвонαд тαғüuр кγнαд... Дαр зuндαгu ҳеҷ кαсро тαҳқuр ё озор нαкγнед. Шояд uмрγз қγдрατмαнд δошед, αммо ёдατон δошαд зαмон αз шγмо қγдрαтмαндтαр αст! Як дαραхт мuллuонхо чγδu гγгuрдро месозαд... αммо вαқте зαмонαш δuрαсαд... φαқατ як донα чγδu гγгupд δαρоu сγзондαнu мuллuонхо дαραхт кσφuст... Пαс uнсонu xγδ δσшед вα хαмешα хγδu кγнед
Мунозараи Абуҳанифа (р)бо Имом Муҳаммади Боқир (р. ҳ). Инак, хуб аст,ки матни мунозараи ӯро бо Имом Муҳаммади Боқир (р. ҳ) бишнавем: 《Вақте Абуҳанифа (р. ҳ)》 дар Мадинаи мунаввара бо Имом Боқир (р.ҳ)дидор менамояд,Имом Муҳаммад (р.ҳ) аз вай мепурсад: Ту ҳамон Абуҳанифае ҳастӣ,ки бо корбурди қиёс дини бобиамро дигаргун сохтаӣ? Абуҳанифа (р.ҳ): Ин суханро бар хилофи воқеъ ба ту расонидаанд. Бинишин,то ҳиқиқатро барояд бозгӯ намоям. Имом Муҳаммад (р.ҳ): Бифармо Абуҳанифа (р.ҳ) пас
Ҳазрати Билол(раз). Билол ибни Рабоҳи Ҳабашӣ (раз) муаззини Паёмбар (алайҳис салом ) ва яке аз собиқини дар Ислом аст. Ибни Саъд дар "Табақот" аз Муҷоҳид ривоят кардааст,ки: Аввалин одамоне,ки Исломро ошкор карданд, ҳафт кас: Расули Худо (алайҳис салом ), Абубакр,Билол,Хаббоб,Суҳайб,Аммор ва модараш Сумайя (раз)буданд. Расули Худо (алайҳис салом)-ро амакаш ва Абубакр (р)-ро қавмаш ҳимоя карданд,аммо дигарон дастгир гардиданд ва ба онҳо зиреҳҳои оҳанин пӯшонида шуд ва дар офтоби сӯзон гудохт
Илму дониш нурест... Халифа Маъмун соли 215-уми ҳиҷрӣ маркази илмӣ ва анҷуманеро дар Бағдод бо номи Байтулҳикмат таъсис дод,ки бо як расадхона ва китобхонаи умумӣ муҷаҳҳаз буд. Халифа барои ин кор дусад ҳазор (200000) динор зари сурх,ки ба шашсад кило тилло баробар аст,сарф кард. Гурӯҳе аз донишмандон ва мутарҷимони варзидаро,ки ба забонҳои дигар ва донишҳои гуногун ошноӣ доштанд,ба кори тарҷима ва таҳқиқ сафарбар намуд ва барои онҳо аз байтулмоли давлат моҳонае муқарар намуд. Вел Дюронт дар
Илму дониш моли гумкардаи мусалмон аст. Бенҷомен Толел,ки соли 1173-юми милодӣ вафот намудааст,дар бораи пешрафти мусалмонон дар соҳаи илму дониш чунин менависад:"Ман дар шаҳри Искандария бист омӯзишгоҳро дидам,ки фаъолият мекарданд. Илова бар ин омӯзишгоҳҳои умумие,ки дар шаҳрҳои Бағдод,Қоҳира,Тулайтила,Қуртуба ва ғайра доир буданд,донишгоҳҳои дигаре низ вуҷуд дошт,ки дар онҳо озмоишгоҳ,расадхона,китобхонаҳои бузург ва таҷҳизоти илмӣ вуҷуд дошт. Дар ин донишгоҳҳои исломӣ тамоми улум тадрис ме
Ассаломуалайкум бародарони исломи мархамат ба статуси ман бисёр суханхои пур мазмун гуфтаанд.
Анас(р)гуфт:Паёмбар(ﷺ)фармуданд:"Хар кас намози бомдодро бо чамоат бихонад ва баъд аз он то баромадани офтоб ба зикри Худованд машгул бошад ва баъд ду ракаат намози(ишрок )бихонад,савоби хач ва умра ба у мерасад.Анас(р)гуфтааст:Паёмбар(ﷺ)се бор такрор намуд:Савоби комили хач ва умра,савоби комили хач ва умра,савоби комили хач ва умра ба у мерасад.(Р.Тирмизи)
Худованд ин хислатхои Хазрати Чаъфар(р)-ро барои хама мо насиб гардонад!!! Чабраил(а)ба Паёмбар(с)хабар дода буд,ки 4-хислати Чаъфар(р)назди Худованд бисёр писандида буд.Паёмбар(с)аз Чаъфар(р)пурсиданд,ки он 4-хислат кадоманд?Чаъфар(р)гуфт:Ман онхоро то имруз бо хеч кас нагуфта будам вале Худованд ба шумо хабар додааст,ба арзи шумо мерасонам.Он 4-хислат инхо хастанд: 1-Ман мушохида кардам,ки шароб(масткунанда)аз байн барандаи акл аст,ман хечгох ба шароби масткунанда наздик нашудам. 2-Ман дидам,к
Show more