ALLOH yölida (na vsex yazikax prisoydenis)

ALLOH yölida (na vsex yazikax prisoydenis)