DƏYƏRLI DİNİ MƏLUMATLARI.

DƏYƏRLI DİNİ MƏLUMATLARI.
Mədəni maarif cəmiyyəti Kаsıbçılığın uzаqlаşmаsı, ruzi bоlluğu, borcün ödənməsi üçün oxunan – AYƏTÜL-KÜRSÜ İmаm Sаdiq (ə) sәhаbәlәrindәn birinә buyurdu: “Sizi Allah Təalanın ismi-әzәmindәn (әn әzәmәtli аdındаn) аgаh еdimmi?”. Dеdilәr: “Bәli!”. İmаm (ə) buyurdu: “Hәmd” (“Fatihə”) vә “Qul huvәllаh” (“İxlas”) surәləri, “Аyәtül-kürsü” vә “İnnа ənzәlnа” (“Qәdr”) surәsini охuyun. Sоnrа qiblәyә üz çеvirib, istәdiyiniz duаnı еlәyin”. Yеddi sәmаnın qаpısı аçılаr. Cаbir ibn Әbdullаh Әnsаri Hәzrәt Pеy
Yasin” surəsinin ölən insana təsiri varmı? 28 iyul 2019 [12:08] Ölüm bir həqiqətdir ki, heç kəs ondan qaça bilməz. Ona görə də insan dünyadakı əməllərinə diqqət etməlidir ki, ölən zaman həsrət çəkənlərdən olmasın.   Ölüm –  yox olmaq demək deyildir. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Siz fani olmaq və yox olmaq üçün xəlq olmamısınız, bəlkə qalıcı olmaq üçün xəlq olmusunuz”.   O zaman ki, ölənlərimizin qəbri üstünə gedirik, onlara nə isə hədiyyə etmək istəyirik. Quran oxumaq ölənlərim
Cadunu, göz dəyməyi aradan aparmağın yolları Bunu qeyd etmək lazımdır ki, insanın bu dünyadakı bütün çətinliklərini və ya hacətlərinin yerinə yetməməsini sehr və cadunun üzərinə atmaq olmaz. Çünki bu iş bəhanə olaraq, aqibətin xeyirli olmasına mane olan amillərdəndir. Çünki insan o zaman müvəffəqiyyət qazanar ki, səy edər və imanlı olar. Sehr və cadunu aradan qaldırmağın bir çox yolları vardır ki, onlardan bəzisinə işarə edək: 1. Muhəmməd ibni İsa nəql edir ki, İmam Rzadan (ə) sehr barəsində so
Sehr-cadu və tilsimdən xilas olmaq... “O kəs ki, sehr öyrənər - az və ya çox kafir olar, Allahla olan rabitəsi tamamilə qət olar”. Sehr-cadu və tilsimdə həqiqət var (mahdavibahrami.blogfa). İslam, məsumlar və ariflər sehr-cadu və tilsimin şəriətə zidd olduğunu bildirsə də onun yalan olduğunu iddia etməyib. Hər halda bu şeytani iş arxasınca gedən və insanlara zərər vuranlar var. Belə məqamlarda şərdən qurtuluş yolları var, sehr-cadu və tilsimdən zərər çəkmiş insan həmin yollarla xilas ola bilə
CƏHƏNNƏM YEMƏKLƏRİ və İÇKİLƏRİ..Vəhşət-dəhşət! Paylaş : "Zəqqum ağacı Cəhənnəmin təkindən bayıra gələr. Onun meyvələri, yarpaqları, tikanları oddan olub, zəhərdən acı, murdardan (leşdən) üfunətli və dəmirdən bərkdir". Quran: "Siz, ey yalançılar, haqq yoldan azanlar! Şübhəsiz ki, zəqqum ağacının meyvəsindən yeyəcəksiniz. Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız, üstündən də qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş dəvə kimi içəcəksiniz". "Vaqiə" surəsi, ayə 51, 52 CƏHƏNNƏMDƏ
Sehr edən şəxs, dinimizin nəzərində kafir sayılır Sehr – möcüzəvi bir əməldir ki, bəzən insanın bədəninə təsir qoyar və bəzən də ruhuna. Sehr əksər çox hallarda insanları aldatmaq xarakteri daşıyır. Bəzən sehrdən ərlə arvadı bir-birindən ayırmaq üçün istifadə edirlər.   Sehrlərin əksər hissəsi fiziki maddələrdən düzəldilərək, insanları aldatmaq niyyətini daşıyır.   Dinimizin nəzərinə görə, sehri öyrənmək və ya ona əməl etmək haramdır. İmam Əlinin (ə) nəzərinə görə, belə insan kafirdir və o
İmam Zamanla (ə.f) Xızır (ə) arasında olan oxşarlıq. Xızır (ə)ın elədiyi əməllərin hikməti Musa (ə)a özü izah etməyənə qədər məlum deyildi. Qaim (ə.f)ın də qeybdə olmağının hikməti də bizlərə məlum deyil. Ancaq zühur etdikdən və özü o hikməti aşkar etdikdən sonra bilinəcək. Adullah ibn Fəzl Haşimi İmam Cəfəri Sadiq (ə)dan nəql edir: Bu işin sahibinin qeybinin olması labüddür. Batilə tabe olanlar hamısı onda şəkkə düşəcəklər. Dedim: - Sənə fəda olum ən üçün? Dedi: - Bir işdən ötrüdür ki, onu s
İmam Əlinin (ə) Tövratdan seçdiyi 12 kəlam Həzrət Əli (ə) buyurur: Tövratdan on iki ayə seçib ərəb dilinə tərcümə etdim və gündə üç dəfə onlara nəzər salıram: 1. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Mənim səltənətim əbədidir rəhbərlərdən, rəislərdən qorxun olmasın. 2. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Mənim xəzinələrim doludur, başqasına ümidvar olma. 3. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Məni tapırsan, başqası ilə ülfət yaratma, çünki, istənilən vaxt çağırsan sənə yaxın və sənə qarşı mehribanam. 4. Ey Adəm ö
Show more