армон булганлар йигит кизлар учун

армон булганлар йигит кизлар учун

билмай кунгил куйибма иш утидан куйибман талаб талаб ёр севар багри тошни суюбма
армон булган севгилим фариларга ухшай экан
севгисидан айирганлар армон булганлар
Show more