@**#Тывалар шупту бээр#**@
Private group

@**#Тывалар шупту бээр#**@

News FeedTopics 161Photos 189Videos Participants 1 605
Log in or sign up to view the page
About group
Экии тыва чонум! Бо болукту ажыдар ужурум болза мындыг бистер тывалар кайда-даа чурттап, ажылдап, ооренип, турар шейк бис ычангаштын бээр шупту тыва чоннумну чыглырын бээр чалап ор мен.