ANDRE! No Comment!

ANDRE! No Comment!
Оашп
Show more
About group
Ես սիրով հրավիրում եմ բոլոր նրանց,ովքեր գնահատում են բարձրաճաշակ երաժշտությունը,ԱՆԴՐԵԻ արվեստը ու գործունեությունը, այս խումբ:Նախապես շնորհակալություն: