We use cookies to improve our service for you.
You can accept them or configure them yourself. More information
UE în Republica Moldova - ЕС в Республике Молдова

UE în Republica Moldova - ЕС в Республике Молдова

Liceului Teoretic din satul Holercani, raionul Dubăsari a beneficiat de măsuri de eficiență energetică, realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene (UE). 
Astfel, elevii liceului beneficiază de un mediu mai confortabil de studii, iar profesorii și personalul auxiliar – de condiții mai bune de muncă. Evenimentul de inaugurare a liceului renovat energetic a avut loc în contextul Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2022 și a Săptămânii Europene a Diplomației pentru Climă.
Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi de eficiență energetică în clădirile publice” și i
Astăzi, 27 septembrie, a fost lansat un nou proiect susținut financiar de Uniunea Europeană - #EU4Accountability, care își propune să promoveze conceptul de responsabilitate socială în rândul cetățenilor, membrilor societății civile și reprezentanților autorităților publice locale.
În cadrul noului proiect, 60 de organizații ale societății civile (OSC) din raioanele #Cahul, #Cimișlia, #Comrat, #Fălești, #Florești, #Glodeni, #Râșcani, #Strășeni, #ȘtefanVodă și #Telenești, selectate prin intermediul unui apel deschis de participare, vor fi implicate într-un program mai amplu de dezvoltare a capacităților. Aceasta le va permite să învețe cum să implementeze propriul proiect de monitorizare a p
С 23 по 30 сентября мы отмечаем традиционную Европейскую неделю устойчивой энергии и Европейскую неделю климатической дипломатии в Республике Молдова. Приоритеты этих стратегических инициатив в текущем году сосредоточены на мерах по экологизации и цифровизации для справедливого энергетического перехода, причем одной из основ этого перехода является энергоэффективность.
По этому поводу посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс выступил с публичным обращением, с которым можно ознакомиться ниже.
Республика Молдова, в качестве партнера и обладателя статуса страны-кандидата в ЕС, получает значительную помощь в области энергоэффективности, что уже приносит ощутимые результаты п
În perioada 23-30 septembrie, marcăm tradiționala Săptămână Europeană a Energiei Durabile și Săptămâna Diplomației Europene pentru Climă în Republica Moldova. Prioritățile acestor inițiative strategice, în acest an, sunt axate pe măsuri de ecologizare și digitalizare pentru o tranziție energetică echitabilă, eficiența energetică fiind unul din pilonii acestei tranziții.
Cu acest prilej, Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a adresat un mesaj public, care poate fi vizionat mai jos.
Republica Moldova, în calitate de partener și având statut de țară candidată la UE, beneficiază de asistență semnificativă în domeniul eficienței energetice, generând deja rezultate t
Facilitatea pentru societatea civilă a Parteneriatului Estic (PaE) a lansat cea de-a șaptea ediție a programului de burse finanțat de UE. Programul invită activiști ai societății civile sau cetățeni cu spirit civic din Republica Moldova să participe la programul de burse.
Apelul este deschis pentru toți cetățenii din țările Parteneriatului Estic, cu vârsta de peste 18 ani, cu bune cunoștințe de limba engleză, cu angajament față de societatea civilă, activism și leadership civil.
Persoanele interesate pot depune dosarele pentru una dintre cele două categorii de burse în valoare de 5 000 de euro: burse de implicare comunitară și burse civice digitale, special concepute pentru experți în
16 persoane, de pe ambele maluri ale râului Nistru au învățat cum să facă agricultura în armonie cu natura, inclusiv la bloc.
Permacultura este o modalitate de proiectare a așezămintelor, bazată pe imitarea ecosistemelor naturale, astfel încât să nu se epuizeze resursele naturale, să nu se polueze mediul înconjurător și sistemul agricol să fie viabil, cu intervenția minimă a omului.
Cursul de permacultură, care se încadrează în eforturile Uniunii Europene de a încuraja creșterea standardelor de calitate a produselor agricole și a capacității fermierilor locali de a crește fructe și legume organice, a fost organizat de Centrul Republican Gutta-Club, în cadrul Programului UE „Măsuri de Pr
UE ajută Agenția Națională de Integritate în elaborarea unei noi metodologii de verificare a averilor.
Metodologia va include și aspecte precum respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
Consultanța și expertiza națională și internațională va fi oferită de experții Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și finanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ).
***
Национал
Elevii din liceele din regiunea de Sud a țării vor beneficia de cursuri de ghidare în carieră, începând cu luna octombrie 2022. În cadrul campaniei ICT4Youth, tinerii vor fi încurajați să opteze pentru studii în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.
În cadrul campaniei, elevii din clasele 9-12 vor avea întâlniri cu specialiști din domeniul IT.
Termenul limită de completare a formularului - 28 septembrie. Mai multe informații găsiți pe pagina Startup City Cahul. 
Inițiativa este realizată în cadrul proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul, proiect implementat de ATIC, cu asistența financiară a UE și în parteneriat cu Ambasada Suediei.
***
Учащиеся средних школ южного
Show more
About group
Istorii de succes, finanțare europeană, oportunități de dezvoltare durabilă