About group
Kölgə yerdə sürünsə də heç vaxt ayaq altında qalmır. -Ey ayaq altında qalanlar, heç olmasa öz kölgənizdən utanın!
Photos from albums
Links to groups
Link to the group has been deleted
68 371 participant
Link to the group has been deleted