Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն իջեցվել է 0.25 տոկոսային կետով
https://avand.am/hy/news/17
Դոլարային #ավանդ Սիմֆոնիկ • #USD 5.25%
https://avand.am/hy/deposit/34
Գնահատեք ՀՀ բանկերին, ներգրավվող ավանդներն ու այլ ծառայությունները
https://avand.am/hy/news/16
Գնահատեք ՀՀ բանկերին և նրանց ծառայությունները
https://avand.am/hy/banks
#Ավանդ Սիմֆոնիկ • 10.75%
https://avand.am/hy/deposit/33
Ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին
https://avand.am/hy/info/1
Show more