42:04
Proxima Centrauri - Nejblizsi hvezda slunecni soustavy -dokument (www.Dokumenty.TV)