20:55
K-1 WGP 2017 Japan Survival Wars 03. Shinohara Yuto vs. Suzuki Hayato