41:09
Hon na Hitlera 02 (08) - Nacisticka kolonie (2016) -dokument (www.Dokumenty.TV)