19:40
Firuza Sharipova vs Yuliya Chernoborodova (04-03-2017)