2:26:27
Loğman: İbn Sinanın şagirdi​/The Physician (2013)