2:12:33
Bir neçə yaxşı oğlan/A Few Good Men (1992)