25:35
Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko September 10, 2019