26:55
Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko August 14, 2019