43:58
Katastrofa w przestworzach. Niebezpieczne ograniczenia.