43:58
Katastrofa w przestworzach. Nieudane podejście.