43:59
Katastrofa w przestworzach. Niewłaściwa pozycja.