00:55
Kết quả giải gà che bên Casino 67 ngày 10-12-2018