1:45:27
Bibi Bloksberq: Balaca sehrbaz və gecə quşlarının sirri/Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen (2004)