1:19:33
Böyük Çak, balaca Çak/Big Chuck, Little Chuck (2004)