1:46:58
Beşiyi yırğalayan əl/The Hand That Rocks the Cradle (1992)