1:59:35
Arzu tramvayı/A Streetcar Named Desire (1951)