1:30:24
Əlvida, cənub şəhəri/Прощай, южный город (2006)