1:05:29
Cansıxıcı əhvalat/Очень скучная история/Une histoire bien triste (1988)(rus dilində, fransız dilində alt yazılı)