1:03:46
Asif, Vasif, Ağasif/Асиф, Васиф, Агасиф (1983)(azərbaycan dilində dubyajlı)