1:38:08
26 komissar/26 комиссаров (1932)(səssiz, rus dilində titrlərlə)