1:21:04
40-cı qapı/40th Door (2008)(azərbaycan dilində, ingilis dilində alt yazılı)