1:18:18
Право голоса. Предательство Запада 13.03.2019