1:31:39
Lidstvo z vesmiru -dokument (www.Dokumenty.TV)