Turkmen Hošhabar Maslahatçy
Turkmen Hošhabar Maslahatçy
6 Jun
Memory of the event 2 years ago
Hak Hudaya we Onuñ göklerden bizi halas etmek üçin iberen baky gudratly Sözi we Halasgäri Isa Mesihe iman edenleriñ günäleri bagyšlanar!
Youtube kanalymyza hoš geldiniz! Eger sizde soraglar yada pikirler bolsa bize yazyñ! https://www.youtube.com/channel/UCthVZAvmmRgZDujjJY9YBoA
Show more