ОТАМ ДАВЛАТИМ ОНАМ ЖАННАТИМ
added today at 19:00
🥀....Мени хам дуо қилинглар.Ўғлингиз ёки неварангиз менга ўхшасин.
ОТАМ ДАВЛАТИМ ОНАМ ЖАННАТИМ
added today at 17:01
ОТАМ ДАВЛАТИМ ОНАМ ЖАННАТИМ
added today at 14:21
Allohim Sən Shunday Uluğsanki____Sendan ozga Borar Manzilim va Sendan Ozga Yurar Yolum Yoqdir•••🙏
ОТАМ ДАВЛАТИМ ОНАМ ЖАННАТИМ
added today at 14:01
ОТАМ ДАВЛАТИМ ОНАМ ЖАННАТИМ
added today at 12:08
ОТАМ ДАВЛАТИМ ОНАМ ЖАННАТИМ
added today at 10:00
ОТАМ ДАВЛАТИМ ОНАМ ЖАННАТИМ
added today at 08:01
🥀.....Хузур намозда, 🥀.........Сен каердасан..?
Дунёда йўловчи каби бўл. Ортингда фақат чиройли изларни қолдир. Биз бу дунёда бир меҳмонмиз, холос. Меҳмонинг жўнашдан бошқа чораси йўқ.
Show more
❤_____Агар аёлни бир "жисм"деб уйласанг! Унда сенинг эркаклигинг хам, бир "исм"демакдир!______❤