Du Im ♥ -i Zarkn Es
added today at 18:48
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added today at 14:29
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added yesterday at 20:44
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added February 26 at 16:06
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added February 26 at 13:51
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added February 25 at 19:03
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added February 24 at 14:52
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added February 23 at 22:47
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added February 23 at 20:29
Du Im ♥ -i Zarkn Es
added February 23 at 10:25
Show more
11 May 2019
156 706 participants in the group
Join
⚽️Heno ⚽️
12 May 2019
Իսկ ես բնավուրությունս եմ փոխում
  • 0
♔ KrAsAvChIk ♔
15 May 2019
♔ KrAsAvChIk ♔ replied to ⚽️Heno
ha che brat
  • 0
⚽️Heno ⚽️
15 May 2019
⚽️Heno ⚽️ replied to ♔ KrAsAvChIk
Ինչը չե ախպերսս
  • 0
♔ KrAsAvChIk ♔
15 May 2019
♔ KrAsAvChIk ♔ replied to ⚽️Heno
mernwm.qez asum es bnavorutyuns em.poxum.ysel.asum em.ha che aysinqn ha jhisht es brat
  • 0
⚽️Heno ⚽️
17 May 2019
⚽️Heno ⚽️ replied to ♔ KrAsAvChIk
Մերսի ախպերսս
  • 0
♔ KrAsAvChIk ♔
17 May 2019
♔ KrAsAvChIk ♔ replied to ⚽️Heno
✌✌
  • 0
Гамлет Нунушян
29 Jun 2019
Փոխում   ես   կարծիքդ  և   դրա   հետ    նաև     վերաբերմունքդ:    Ոմանց   դա   սթափեցնում  է ,  ոմանց   ել   գազազեցնում ,   հասկանալի   պատճառներով:
  • 1
Log in or sign up to add a comment