15 years, Островец
Виктория Макаревич
31 years, Volkovysk, Volkovyssk district
Виктория Макаревич
35 years, Zhitkovichi, Zhitkovichsk district
Виктория Макаревич
33 years, Molodechno, Molodechnensk district
Виктория Макаревич
28 years, Gomel, Gomelskaya oblast
Виктория Макаревич
33 years, Grodno, Grodnenskaya oblast
Виктория Макаревич
31 years, Grodno, Grodnenskaya oblast
Виктория Макаревич
21 years, Baranovichi, Brestskaya oblast
Виктория Макаревич
23 years, Borisov, Borisovsk district
Виктория Макаревич
29 years, Gomel, Gomelskaya oblast
Виктория Макаревич
21 years, Orsha, Vitebskaya oblast