Nuraly Edilbaev
43 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Nuraly Tajibaev
28 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Nuraly Sarmurzaev
39 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Nuraly Dihanov
27 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Nuraly Tillabekov
35 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Baktigul Nuraly
22 years, Шымкент
Baktygul Nuraly
22 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
23 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
28 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
36 years, Шымкент Шаян
19 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
22 years, Шымкент
22 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
22 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Асел Нуралы
23 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Нуралы Ушбаев
50 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Айнила Нуралы
49 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Нуралы Рысбаев
38 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Нуралы Атакул
22 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′
Нуралы Тулегенов
24 years, Shymkent, Turkestanskaya oblast′