НАСТОЯЩИЙ POLKOVNIK
41 years, Nizhny Novgorod, Russia