Karine Sahakyan
98 years, murcia, Spain
Karine Sahakyan
60 years, Ashotsk, Armenia
KARINE SAHAKYAN
62 years, Vanadzor (Kirovakan), Armenia
Karine Sahakyan
66 years, Yerevan, Armenia
Karine Sahakyan
50 years, Yerevan, Armenia
Karine Sahakyan
54 years, Spitak, Armenia
KARINE SAHAKYAN
56 years, Yerevan, Armenia
Karine Sahakyan
48 years, Moscow, Russia
Karine Sahakyan
100 years, New York, USA
Karine Sahakyan
Gymri Iran Esfahan, Armenia
Karine Sahakyan
34 years, Yerevan, Armenia
Karine Sahakyan
40 years, Москва, Armenia
Karine Sahakyan
44 years, Moskva, Armenia
KARINE SAHAKYAN
61 years, Yerevan, Armenia
KARINE SAHAKYAN
61 years, Sevan, Armenia