Danu Danu
35 years, Moldova
Danu Danu
21 years, Moldova
Danu Danu
19 years, Kishinev (Chișinău), Moldova
Danu Danu
21 years, Moldova
Danu Danu
16 years, Moldova
Danu Danu
16 years, Moldova
Danu Danu
18 years, Kishinev (Chișinău), Moldova
Danu Mîrza
24 years, Briceni (Cotiujeni), Moldova
danu danu
23 years, s. Bulbochi, Moldova
(DaNu) (NuDa)
25 years, Samarkand, Uzbekistan
danu danu
22 years, Kishinev (Chișinău), Moldova
danu danu
19 years, Kishinev (Chișinău), Moldova
Danu Danu
26 years, Kagul (Kakhul), Moldova
Danu  Danu
17 years, Moldova
Danu Danu
16 years, Moldova
Danu danu
38 years, Milan, Italy
Danu danu
16 years, Kishinev (Chișinău), Moldova
Danu Danu
28 years, Kagul (Kakhul), Moldova