QRISTONYANER   ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐ

QRISTONYANER ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐ

Science & Education
Կարող եք մեզ դիտել Երևանի ժամանակով, ամեն կիրակի 11:00 - 13:00:  երեքշաբթի 18:30-20:30: Ուրբաթ 18:30-20:30
Նորանց էգերը բնական գործածութիւնը փոխեցին անբնականի հետ։ Այնպէս էլ արուները կնոջ բնական գործածութիւնը թողելով, իրանց ցանկութիւններովն իրար հետ բորբոքուեցան. Արուներն արուների հետ խայտառակութիւն էին գործում, եւ այն փոխարէնը՝ որ արժան էր իրանց մոլութեանն՝ իրանց անձերումը ընդունում էին։ Որ Աստուծոյ իրաւունքները հասկանալով՝ թէ այսպիսի բաներ գործողները մահի արժանի են, ոչ թէ միայն այս բաներն անում են, այլ գործողներին էլ կամակից են լինում։ Հռովմայեցիս 1;26-27,32
ՎԱԽՃԱՆԸ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ - Հովհաննես Աթոյան
ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐԸ ՉԵՆ ԲՈՒԺՈՒՄ ՑԱՎԸ - Միլազիմ Ռասոյան
ԱՍՏԾՈ ԲԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏՆՎՈՒՄ Է - Գևորգ Հասրաթյան: ԼՈՒՅՍ ԼԻՆԻ - Խնկո Հովսեփյան
ԵՍ ԵՄ, ՈՐ ՋՆՋՈՒՄ ԵՄ - Միլազիմ Ռասոյան
Աստվածաշունչը կատարյալ գիրք է. կատարելագործման ու զարգացման տեղ չունի: Նրա հեղինակը կատարյալ Աստված է, որը ոչ մի պակասություն չունի, որ զարգանա, այլ հավիտյան նույնն է: Աստծո համար հանկարծակի ոչինչ չկա: Նա ամենագետ է. նախօրոք ամեն ինչ իմանալով` իր խոսքով ամենը հայտնել է: Եւ կարիք չկա, որ որևէ մեկը այդ գրքի վրա որևէ բան ավելացնի կամ պակասեցնի: Հայտ.22:18,19;Աստվածաշունչը կատարյալ է, դրա համար էլ կարող է մարդուն հասցնել կատարելության: 2Տիմ.3:15-17;
Գործք.4:10-12; Թող յայտնի լինի ձեզ ամենիդ՝ եւ բոլոր Իսրայէլի ժողովրդիդ, որ Յիսուս Քրիստոսի՝ Նազովրեցու անունովը՝ որին դուք խաչեցիք, եւ որին Աստուած յարութիւն տուաւ մեռելներից, նորանով սա հիմա ձեր առաջին առողջ կանգնած է։ Նա է ձեզանից՝ շինողներիցդ անարգուած քարը, որ անկիւնի գլուխ եղաւ։ Եւ էլ մի ուրիշ ոչ մէկով փրկութիւն չ’կայ. Որովհետեւ ուրիշ անուն էլ չ’կայ երկնքի ներքեւ մարդկանց տրուած, որով կարելի լինի մեզ փրկուիլ։
Ո՞Վ Է ՔՈ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ - Հովհաննես Աթոյան: ՄԵՂՔՈՎ ՇՂԹԱՅՎԱԾԸ - Արսեն Վարդանյան
ՊԱՀԻՐ ՔՈ ՊՍԱԿԸ - Արսեն Վարդանյան: ԱՍՏՎԱԾ` ԴԱՏԱԽԱԶ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐ - Խնկո Հովսեփյան
ԿԱՆՉԸ ԼՍՈՂՆԵՐԸ ՈւՆԵՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅՈւՆ Եթե մարդը Ավետարանի հրավերը չընդունի, վնաս է քաշելու: Թեև մարդը կարող է ընդունել կամ մերժել Աստծո հրավերը, սակայն պատասխանատու է այս հրավերի համար, որովհետև մարդը անիրավությունից արդարության և կորուստից փրկության է կանչվում: Մտթ.22:3-7; 23:37; Հովհ.3:36; Եբ.12:25; Միայն հրավերը մերժողները չեն, որ վնաս են քաշելու, այլ նաև նրանք, ովքեր կխեղաթյուրեն Տիրոջ հրավերը` հրավերի համեմատ չապրողները և հրավերը ծուռ ներկայացնողները: Մտթ.22:11-13; 25:1-13; Հովհ.15:1,2;
Show more
About page
Քո կյանքն ավելին արժե, քան ինքդ գիտես: Դու այնքան թանկ ես, որ Աստված կամենում է քեզ փրկել Իր Միածին Որդի Հիսուս Քրիստոսի անձով:
Photos from albums
Links to groups
Link to the group has been deleted
Link to the group has been deleted
595 participants
Link to the group has been deleted