1 other person named Rustem Kaukenayev found on OK