1 other person named Xursandali Ibragimov found on OK