Д Ю
Фотографии1
Д Ю
Д Ю
added a friend
31 March
Д Ю
Д Ю
added a friend
24 Jan
Д Ю
Д Ю
added a friend
19 Nov 2018
Д Ю
Д Ю
added a friend
17 Nov 2018
Д Ю
liked this
Бир аёл автобусда келаяпти. Олдида бир чиройли киз кулида кимматбахо вино б-н тикка туриб келмокда. Аёл фикрлашни бошлади:" бу автобус бекатда бу киз тушмади,кейинги бекат охиргиси. Демак бу киз менинг махалламга бораяпти. Кулидаги винога караганда, кандайдир бир чиройли эркак олдига бормокда. Махаллада энг чиройли эркак иккита, бири эрим булса, иккинчиси жазманим. Жазманимникига бормайди, чунки у ерга мен бораяпман, демак эрим олдига бораяпти. Эримнинг иккита жазмани бор. Бири Лена,иккинчиси Ол
Д Ю
liked this
Галина Вострецова
28 Jul 2018
Show more