1 other person named Ziyodali Khaydarov found on OK