it vieclam
31 Oct 2018
Bạn đã biết cách học Python hiệu quả chưa? Bạn có muốn tìm những khóa học hay một số tài liệu giúp bạn xây dựng và phát triển những ý tưởng? Bài viết này chính là dành cho bạn. Cùng tìm hiểu để quyết định những điều bạn muốn nhé. http://mpsoftware.com.vn/vi/blog/cach-tot-nhat-de-hoc-python-8-nguon-tai-lieu-chat-de-bat-dau-102
it vieclam
26 Oct 2018
Project Manager - Người quản lý dự án là một vai trò quan trọng, quyết định đến 50% sự thành công của một dự án. Họ vừa phải quản lý những vấn đề tổng thể và cũng vừa tham gia vào các công việc trong dự án. Bắt đầu từ lên ý tưởng, lập kế hoạch, phân chia công việc, quản lý quá trình thực hiện, quản lý nguồn lực, gặp gỡ khách hàng… http://mpsoftware.com.vn/vi/blog/8-ky-nang-quan-trong-ma-mot-project-manager-chuyen-nghiep-can-phai-co-100
it vieclam
25 Oct 2018
Bạn đã biết cách học Python hiệu quả chưa? Bạn có muốn tìm những khóa học hay một số tài liệu giúp bạn xây dựng và phát triển những ý tưởng? Bài viết này chính là dành cho bạn. Cùng tìm hiểu để quyết định những điều bạn muốn nhé.
it vieclam
23 Oct 2018
Kéo theo sự thiếu nhân lực IT trầm trọng ngày càng gia tăng bắt buộc Nhật phải chiêu mộ, “nhập khẩu" nhân sự lập trình viên từ nước ngoài. http://mpsoftware.com.vn/vi/blog/lam-lap-trinh-vien-it-o-nhat-luong-len-den-165-trieu-moi-thang-98
it vieclam
17 Aug 2018
it vieclam
17 Aug 2018
it vieclam
17 Aug 2018
it vieclam
17 Aug 2018
it vieclam
17 Aug 2018
it vieclam
17 Aug 2018
Show more
Face
19 years old, Zhytomyr, Ukraine
Project Manager - Người quản lý dự án là một vai trò quan trọng, quyết định đến 50% sự thành công của một dự án. Họ vừa phải quản lý những vấn đề tổng thể và cũng vừa tham gia vào các công việc trong dự án. Bắt đầu từ lên ý tưởng, lập kế hoạch, phân chia công việc, quản lý quá trình thực hiện, quản lý nguồn lực, gặp gỡ khách hàng… http://mpsoftware.com.vn/vi/blog/8-ky-nang-quan-trong-ma-mot-project-manager-chuyen-nghiep-can-phai-co-100
Log in or sign up to add a comment